Kontakt

W celu uzgodnienia terminu wizyty proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Strona główna

Dorota Grabowska – polski psycholog w Brukseli.

Serdecznie zapraszam do mojego gabinetu psychologicznego osoby dorosłe, które:

 • Czują, że nie są w stanie uporać się z trudnościami, których doświadczają.
 • Często odczuwają: napięcie emocjonalne, smutek, złość, poczucie bezradności, obawę przed utratą kontroli, poczucie przerażenia.
 • Zauważają u siebie nasilone objawy somatyczne, takie jak: ból brzucha, bóle głowy, bóle kręgosłupa, napięcie w klatce piersiowej, bóle stawów.
 • Doświadczają kryzysu związanego z:
  • wchodzeniem w kolejne etapy życia (np. urodzenie dziecka, przejście na emeryturę, bycie w związku, kryzys egzystencjalny);
  • trudnościami z przystosowaniem się do wydarzeń w swoim życiu (np. emigracja, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy, zmiana partnera życiowego);
  • sytuacjami traumatycznymi (np. przemoc, śmierć, choroba, wypadek).
 • Chcą się rozwijać, ale przeżywają związane z tym trudności.
 • Cierpią w wyniku zaburzeń nerwicowych, depresji, lęków, fobii, natręctw, uzależnień, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu.
 • Czują, że doświadczenia z okresu dzieciństwa nie pozwalają im żyć tak jak tego pragną.

O mnie

Jestem psycholożką i psychoterapeutką pracującą w Brukseli. Spotkania odbywają się w języku polskim.

Jestem absolwentką studiów psychologicznych ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ponadto ukończyłam 4-letnie szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie w nurcie integracyjnym, posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

W mojej pracy korzystam z podejścia integracyjnego, polegającego na dostosowaniu formy pomocy psychologicznej do indywidualnych potrzeb klienta/klientki.
Jestem członkinią Commission des Psychologues w Belgii.

Moja praca podlega regularnej superwizji u certyfikowanych psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego zawodu psychologa.

polski psycholog Bruksela Dorota Grabowska

Rodzaje pomocy

Spotkania zwykle odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Proponuję następujące formy pomocy:

Konsultacja psychologiczna

jedno do trzech spotkań

Celem spotkań jest rozpoznanie trudności i zaproponowanie najlepszych form pomocy. W momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu psychoterapii, wspólnie z klientem/klientką określamy cele oraz zasady współpracy terapeutycznej.

Interwencja kryzysowa

jedno do kilku spotkań

Celem spotkań jest rozpoznanie sytuacji kryzysowej, określenie sposobów radzenia sobie klienta/klientki z trudnościami i wypracowanie strategii wyjścia z kryzysu. Podczas spotkań klient/klientka uzyskuje pomoc psychologiczną oraz potrzebne informacje i narzędzia, które pozwalają w danym momencie uporać się z problemem.

Psychoterapia indywidualna

kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań

Psychoterapię prowadzę w nurcie integracyjnym, co oznacza, że sposób pracy terapeutycznej dostosowuję do indywidualnych potrzeb klienta/klientki. W zależności od potrzeb wykorzystuję metody i techniki wywodzące się z różnych nurtów psychoterapii.
Na początku trwania psychoterapii, podczas pierwszych spotkań ustalam wspólnie z klientem/klientką cele i zasady terapii.
Podczas kolejnych spotkań praca terapeutyczna opiera się na następujących elementach:

 • określeniu trudności, z jakim klient/klientka się zmaga,
 • przeanalizowaniu sposobu funkcjonowania klienta/klientki w poszczególnych sferach życia,
 • określeniu źródeł problemu i czynników podtrzymujących problem,
 • znalezieniu nowych sposobów rozwiązywania trudności,
 • wzmocnieniu klienta/klientki w realizowanych przez niego/nią zmianach,
 • budowaniu bezpiecznej relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i szacunku, która umożliwia klientowi/klientce zaangażowanie się w proces terapii i uzyskanie potrzebnej zmiany.

Kontakt

W celu uzgodnienia terminu wizyty proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Terminy spotkań ustalam indywidualnie w zależności od możliwości czasowych moich i klienta/klientki. Gabinet mieści się w Brukseli.

 

Dorota Grabowska
  (wymagane) : Wysyłając tę ​​wiadomość, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz warunki naszej Polityki prywatności. Twoje informacje nie będą przekazywane osobom trzecim.